Máy đo tốc độ áp kế vi sai Extech HD350

HD350 là máy đo tốc độ ống áp kế và áp kế vi sai. Các biện pháp Áp suất chênh lệch trong 5 đơn vị đo có thể lựa chọn và bao gồm một ống Pitot và 2 ống kết nối để đo Vận tốc không khí / Lưu lượng không khí. Các tính năng bổ sung bao gồm giữ dữ liệu, tự động tắt nguồn, chức năng zero, cộng với ghi / thu hồi thủ công lên tới 99 bài đọc.