Máy đo tốc độ gió Huatec AM-4832

  • Model: AM4832
  • Tốc độ gió: 0,4-30,0m / s; 1,4-108,0km / h; 80-5910ft / phút; 0,8-59,3 hải lý
  • Nhiệt độ: -10 đến 60C £ ¨14 đến 140F £ ©
  • Độ chính xác: /- 2% n 2ngày
  • Độ phân giải: 0,1 / 1