Máy đo tốc độ gió Lutron AM-4204HA

  • Nhiệt độ hoạt động: 0 to 50 
  • Nguồn : 1.5 V AAA (UM-4)
  • Công suất : DC 30mA
  • Khối lượng : 355g/0.78 LB