Máy đo tốc độ gió, nhiệt độ Lutron AM-4213

  • Hoạt động : 50oC / 80% R.H
  • Nguồn : DC 9V
  • Khối lượng : 270g
  • Kích thước : 180 x 72 x 32mm