Máy đo tốc độ gió nhiệt độ Extech AN25

  • Đô tốc độ gió
  • Đo nhiệt độ độ ẩm
  • Đo bầu ướt, nhiệt độ điểm sương
  • Chỉ số nhiệt