Máy đo tốc độ và lưu lượng gió Lutron YK-2004AH

  • Nguồn bằng pin UM3 (1,5 V) x 4 hoặc DC 9V.
  • Nhiệt độ hoạt động: 0 to 50℃
  • Độ ẩm cho phép: 80% RH