Máy đo tốc độ vòng quay KIMO CT110 (Tiếp xúc, không tiếp xúc)

  • Khả năng kép – cả máy đo tốc độ tiếp xúc và không tiếp xúc
  • Chế độ GIỮ và MAX / MIN
  • Màn hình có đèn nền và tự động ngắt cấu hình