Máy đo trở kháng Hioki IM7587

Các tính năng chính bao gồm:

  • Tần số nguồn thử 1 MHz đến 3 GHz
  •  Tốc độ kiểm tra nhanh nhất 0.5 msec (thời gian đo tương tự)
  •  0.07% biến đổi giá trị đo được (khi đo cuộn dây 1 nH ở tần số 3 GHz)
  •  ± 0.65% rdg. độ chính xác cơ bản
  •  Kích thước thân nửa cọ và đầu kiểm tra kích thước bằng cọ
  •  Kiểm tra tiếp xúc toàn diện (thông qua thử nghiệm DCR, từ chối Hi-Z hoặc dạng sóng)
  •  Thực hiện quét tần số, quét mức và đo khoảng thời gian trong Chế độ phân tích