Máy đo từ trường Extech MF100

  • Đo từ trường AC/DC.
  • Xác định cực bắc, nam.
  • Cảm biến nhanh, chính xác