Máy đo VOC, CH2O Extech VFM200

  • Màn hình LCD chiếu hậu TVOC và HCHO
  • Phạm vi đo:
    • TVOC: 0,00 đến 9,99ppm (mg / m3)
    • Formaldehyde (CH2O hoặc HCHO): 0.00 đến 5.00ppm (mg / m3)