Máy ghi điện áp dòng điện Extech DL160

  • Đo điện áp
  • Đo dòng điện
  • Đo đồng thời cả điện áp và dòng điện
  • Ghi 256000 bản ghi để phân tích.