Máy ghi dòng điện điện áp Kyoritsu 5020

  • Phân tích chất lượng điện
  • Dung lượng lớn để lưu trữ 60.000 điểm dữ liệu.
  • Bộ lọc Lowpass sẽ lọc ra sóng hài.