Máy hiện sóng cầm tay Fluke 190-104

Fluke ScopeMeter ® 190-104 kết hợp các xếp hạng an toàn cao nhất và tính di động chắc chắn với hiệu suất cao của máy dao động băng ghế dự bị. Được thiết kế cho các kỹ sư bảo trì nhà máy và kỹ thuật viên, những khó khăn ScopeMeter ® công cụ kiểm tra đi vào điều kiện công nghiệp khắc nghiệt, dơ bẩn, và nguy hiểm để kiểm tra tất cả mọi thứ từ vi điện tử cho các ứng dụng điện tử công suất.