Máy hiện sóng Fluke 190-062/S

Fluke ScopeMeter 190-062 / S kết hợp xếp hạng an toàn cao nhất và tính di động chắc chắn với hiệu suất cao của máy dao động băng ghế dự bị. Được thiết kế cho các kỹ sư và kỹ thuật viên bảo dưỡng thực vật, các công cụ kiểm tra ScopeMeter khó khăn này đi vào các điều kiện công nghiệp khắc nghiệt, bẩn thỉu và nguy hiểm để kiểm tra mọi thứ từ vi điện tử đến các ứng dụng điện tử.