Máy hiện sóng kỹ thuật số 2 kênh Extech MS6100

Máy hiện sóng kỹ thuật số 2 kênh Extech MS6060, MS6100 và MS6200 có thiết lập tự động một chạm giúp tối ưu hóa vị trí, phạm vi, cơ sở thời gian và kích hoạt để đảm bảo hiển thị ổn định hầu như mọi dạng sóng.