Máy hiện sóng kỹ thuật số Gw Instek GDS-1000A-U

  • Độ ẩm tương đối ≤ 80%, 40 ° C
  • Kích thước : 310 (W) x 142 (H) x 140 (D) mm
  • Trọng lượng xấp xỉ : 2,5kg