Máy hiện sóng Metrix MTX 1052C

Máy hiện sóng hiệu suất cao, kinh tế này hoạt động khi được kết nối trực tiếp với PC. Nó sử dụng màn hình của PC để hiển thị và bộ nhớ cho khả năng ghi âm của nó. MTX 1052B tiện dụng là một máy hiện sóng để bàn, dễ sử dụng, xếp chồng và vận chuyển. Các chức năng của nó có thể truy cập trực tiếp thông qua các menu và thanh công cụ “Windows” của phần mềm SCOPEin @ BOX. Đối với mục đích giao tiếp, MTX 1052B có liên kết USB, giao diện Ethernet 10 MB và Wifi.

  • Băng thông: 200 MHz
  • Kênh tương tự: 2
  • Tốc độ mẫu tối đa: 0,2 GS / s
  • Độ sâu bộ nhớ tối đa: 0,05 Mpts
  • Hệ điều hành: Windows