Máy hiện sóng Metrix MTX 1054B

Máy hiện sóng hiệu suất cao, kinh tế này hoạt động khi được kết nối trực tiếp với PC.
Nó sử dụng màn hình của PC để hiển thị và bộ nhớ cho khả năng ghi âm của nó.
MTX 1054B tiện dụng là một máy hiện sóng để bàn, dễ sử dụng, xếp chồng và vận chuyển.

Danh mục: