Máy hiệu chuẩn đa chức năng Prova 133

(1 đánh giá của khách hàng)

25.000.000 22.000.000

Nhà sản xuất:
  • Nguồn 4 ~ 20 mA vòng lặp hiện tại
  • Mô phỏng máy phát 4 ~ 20 mA
  • Mô phỏng tải điện tử (Tối đa 30V, 20mA)
  •  Kiểm tra độ sáng LED (0 ~ 24mA)
  •  Nguồn 0 ~ 70mV và 0 ~ 15V
Máy hiệu chuẩn đa chức năng Prova 133

25.000.000 22.000.000