Máy hiệu chuẩn đa chức Prova 135

Nhà sản xuất:
  • Nguồn 4-20mA, 0-24mA với độ phân giải 1uA
  • Độ chính xác cơ bản 0,025%
  • Nguồn 0-24V với độ phân giải 1mV