Máy kiểm tra cách điện Kyoritsu 3552

Tốc độ đo nhanh nhất thế giới (0,5 giây), sáu phạm vi có sẵn để, kiểm tra điện trở cách điện (50/100/125/250/500/1000 V), đo cách điện lên đến 40GΩ, thử nghiệm cách điện chẩn đoán: PI, DAR .