Máy kiểm tra chất lượng nước AZ 8551

  • Phạm vi: PH: 0,00 ~ 14,00 (8651)
  • Phạm vi mV: -199 ~ +199, -1999 ~ +1999 mV
  • Nhiệt độ : -5 ~ 80C
  • Độ chính xác: ± 0,02PH / ± 0,2mV