Máy kiểm tra chất lượng nước AZ 86031

  • Phạm vi pH: 2,00 ~ 12,00
  • Độ chính xác pH: +/- 0,1
  • Cond. phạm vi: 0 ~ 199,9, 0 ~ 1999uS / cm; 0 ~ 19,99, 0 ~ 69,9mS / cm
  • Cond. độ chính xác: +/- 1% FS +/- 1 chữ số