Máy kiểm tra chất lượng nước AZ 9661

  • Đo nồng độ pH 0-14 pH
  • Đo độ dẫn điện của nước +/- 999,9mV
  • Đo nhiệt độ từ 0-80 độ C