Máy kiểm tra dây điện Amprobe INSP-3

  • Kiểm tra dây điện, mạch điện, loại dây
  • Kiểm tra điện áp, điện trở đất
  • Dải dòng là 10, 15 và 20 amps