Máy kiểm tra độ cứng chính xác cao Huatec RHL160

  • Khoang khuôn
  • Vòng bi và các bộ phận khác
  • Phân tích lỗi của bình chịu áp lực, máy tạo hơi nước và các thiết bị khác
  • Công việc nặng
  • Các máy móc được cài đặt và các bộ phận lắp ráp vĩnh viễn
  • Kiểm tra bề mặt của một không gian rỗng nhỏ
  • Nhận dạng vật liệu trong kho vật liệu kim loại
  • Thử nghiệm nhanh chóng trong phạm vi lớn và nhiều khu vực đo cho phần công việc quy mô lớn