Máy kiểm tra độ dẫn EC chống nước Hanna HI98304

Hanna HI98304 DiST 4 là máy kiểm tra độ dẫn điện (EC) phạm vi cao có thể đo tới 20,00 mS / cm, lý tưởng cho nhiều ứng dụng bao gồm xử lý nước, nồi hơi và tháp giải nhiệt, nông nghiệp bao gồm thủy canh và phòng thí nghiệm chung sử dụng.