Máy kiểm tra độ pH cơ thể Hanna HI1286

Hanna HI1286 mang đến khả năng kiểm tra độ pH cho bất kỳ người dùng nào với mức giá phải chăng. Cơ thể polyetherimide (PEI) bảo vệ chống lại sự cố vỡ trong khi đầu thủy tinh hình cầu là hoàn hảo cho các mẫu nước do diện tích bề mặt lớn. Thích hợp cho các mẫu từ 0 đến 80 ° C (32 đến 176 ° F), điện cực này hoàn hảo cho mọi ứng dụng sử dụng chung.