Máy kiểm tra dụng cụ đo áp suất Fluke Calibration P5514

Các dụng cụ này được sử dụng để kiểm tra các dụng cụ đo áp suất đối với các đồng hồ đo, chỉ số hoặc bộ chuyển đổi thử nghiệm chính. Các máy bơm thử nghiệm thủy lực này cung cấp một giải pháp nhanh chóng và dễ dàng để kiểm tra các dụng cụ đo áp suất tới 10.000 psi (700 bar).