Máy kiểm tra dung lượng pin TES-32

  • Phạm vi: 40m Ω , 400m Ω , 4 Ω , 40Ω
  • Chức năng bộ nhớ và đọc
  • Nhỏ gọn và nhẹ.
  • Giao diện PC USB