Máy kiểm tra hệ thống dây điện Extech CB10

  • Xác định lỗi cắm đúng cách hệ thống điện.
  • Đèn LED báo hiệu cắm đúng hoặc lỗi.
  • Loại bỏ ngắt mạch