Máy kiểm tra lắp đặt đa năng Fluke 1663

  • Tính liên tục tại các đầu vào L-N, N-PE
  • Kiểm tra RCD nhạy DC đều (Loại B)
  • Điện trở nối đất
  • Điện áp & tần số