Máy kiểm tra liên tục Amprobe PY-11

  • Bóng đèn khi hoàn thành mạch
  • Để sử dụng với các mạch không biến đổi