Máy kiểm tra pin ắc quy Extech BT100

  • Đo nội trở pin
  • Kiểm tra dung lượng và tình trạng pin
  • Đo pin mà không cần tắt nguồn.
  • Hỗ trợ ghi dữ liệu và phân tích.