Máy kiểm tra pin ắc quy Hioki BT3564 BATTERY HiTESTER

  • Đo kiểm điện áp pin lên tới 1000V
  • Kiểm tra dây chuyền sản xuất các gói pin cao áp cho EV, PHEV
  • Thang nội trở rộng từ 0.1 μΩ đến 3000 Ω