Máy kiểm tra thiết bị cầm tay Fluke 6500-2

  • Trình kiểm tra PAT tốt nhất của Fluke với bộ nhớ đầy đủ có thể tải xuống
  • Thủ tục kiểm tra dễ dàng, một chạm
  • Đầu nối 110V và IEC tích hợp theo tiêu chuẩn