Máy mô phỏng pH / mV Hanna HI8427

  • Mô phỏng đầu ra để khám phá sự cố
  • Mô phỏng nhiệt độ
  • Được cung cấp với đầu nối BNC phổ quát
Danh mục: Thẻ: