Máy phân tích chất lượng điện Extech PQ3350-1

  • Kẹp cảm biến linh hoạt.
  • Màn hình LCD chiếu sáng lớn, hiển thị tối đa 35 thông số
  • Đo công suất True RMS chính xác.
  • Hiển thị cả sóng và sóng hài.