Máy phân tích công suất điện Hioki PW3390

  • Độ chính xác công suất cơ bản ± 0,04%, một trong những loại tốt nhất trong cùng loại
  • Dải đo 200 kHz với biên độ phẳng và độ chính xác pha mở rộng đến tần số cao
  • Dấu chân nhỏ và nhẹ đáng chú ý, cho phép dễ dàng thực hiện phép đo với độ chính xác cao ngay cả trên thực địa
  • Tính chính xác cao, tốc độ cao của công suất trạng thái thoáng qua trong 50 ms
  • Phân tích sóng hài; hiển thị các dạng sóng tức thời; phân tích độ nhiễu
  • Tính toán song song đồng thời tất cả các thông số, bao gồm cả tổn thất hiệu quả