Máy phân tích công suất PCE-PA6000

PCE-PA6000 có màn hình LCD lớn 93 x 52mm của nó rất dễ đọc và cung cấp nhiều kết quả khác nhau, bao gồm Watts, cos, ACV và ACA.