Máy phân tích độ ồn TES-1358E

  • Tuân thủ tiêu chuẩn IEC 61672-1 loại 1.
  • Phân tích thời gian thực 1/1-Octave và 1/3-Octave.
  • Đo lường có thể được bắt đầu bằng kích hoạt bên trong hoặc bên ngoài.