Máy phân tích mạch điện AC Extech CT70

  • Tải có thể chọn 12, 15 và 20 Amps
  • Các biện pháp nạp và nạp điện áp dòng AC
  • Tính toán và hiển thị% Voltage Drop và Line Impedance
  • Hiển thị điện áp và tần số dòng đỉnh