Máy phân tích thành phần kim loại Huatec HXRF-120

Các lĩnh vực ứng dụng

Phân tích không phá hủy, nhanh chóng và chính xác các yếu tố hợp kim và nhận dạng hợp kim trên trang web
Phân loại kim loại / phế liệu kim loại
QA / QC quản lý trong sản xuất kim loại, chế biến, đúc, vv
Y học và thuốc sinh học
Xác định các vật liệu tích cực, công nghiệp lọc dầu và hóa dầu
Nhà máy nhiệt điện, nhà máy thủy điện, nhà máy điện hạt nhân
Phân tích chính xác yếu tố nguyên liệu và xác định PMI để đáp ứng nhu cầu sản xuất và đảm bảo an toàn cho thiết bị và vật liệu được sử dụng trong quy trình.