Máy phát đa năng Kimo C310

  • 2 đầu vào cho đầu dò
  • Hiển thị và đo đồng thời 4 thông số
  • 4 báo động hình ảnh và âm thanh
  • 2 đầu ra tương tự 0-5 / 10 V hoặc 0 / 4-20 mA