Máy phát điện áp di động pin 12 kênh Hioki SS7081-50

  • Mô phỏng sự bất thường của tế bào có thể gây nguy cơ cháy nếu sử dụng pin thực tế
  • Mô phỏng sự cố dây hở giữa các kênh và BMS
  • Mô phỏng đoản cell
  • Mô phỏng hành vi của tế bào bằng cách sử dụng đầu ra điện áp có độ chính xác cao