Máy thử điện Fluke T+ và Fluke T+ PRO

Tính năng sản phẩm:

  • 3 hình thức phát hiện điện áp AC / DC: ánh sáng, âm thanh và rung để tăng cường bảo vệ và tiện lợi cho người dùng
  • Phát hiện điện áp trực tiếp, ngay cả khi pin đã chết
  • Các đầu kiểm tra bổ sung có thể thay thế được, bổ sung cho độ linh hoạt và độ bền cao hơn
  • Xếp hạng an toàn: CAT IV 600V, CAT III 1000V
  • Máy phát liên tục