Nguồn một chiều Extech 382260 (Chuyển mạch 80W)

  • Bộ nguồn DC nhẹ 3 trong 1 với 3 dải có thể lựa chọn
  • Tích hợp như 3 bộ nguồn trong một
  • 3 phạm vi có thể lựa chọn