Nhiệt ẩm kế tự ghi Elitech RC-4HC

  • Nhiệt độ đo khoảng: -30 ℃ ~ + 60 ℃
  • Độ chính xác nhiệt độ: -30 ℃ ~ + 60 ℃, ± 0.6 ℃
  • Đơn vị nhiệt độ: Hai thang (° C / ° F)
  • Phạm vi đo độ ẩm: 0 ~ 99% RH
  • Độ chính xác độ ẩm: ± 3% rh