Nhiệt ẩm kế tự ghi HE173

  • Độ chính xác nhiệt độ: ± 0.5 ℃(± 0.9 ℉)
  • Độ chính xác Độ ẩm: ± 3% RH
  • Phạm vi đo nhiệt độ: -30 ~ + 70 ℃
  • Dải đo Độ ẩm: 0 ~ 100% RH
  • Loại cảm biến: Trong