Nhiệt ẩm kế tự ghi Kimo KH-120

Với bộ ghi dữ liệu USB KH 120 đo nhiệt độ và độ ẩm. Kimo KH-120 đo được 50.000 điểm và ghi lại tối đa hai tham số.